Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανθρώπινο Δυναμικό

Επαγγελματίες που εργάζονται με συνέπεια και δημιουργικότητα στελεχώνουν τις εταιρείες του Ομίλου Parapharm. Διακρίνουμε καθέναν ξεχωριστά για τα προσόντα του και την προσωπικότητά του και αναγνωρίζουμε τη συμβολή του στην επίτευξη των καθημερινών και στρατηγικών στόχων μας.

Πέραν από τα απαραίτητα μέσα για τη διεκπεραίωση της εργασίας τους, η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια επενδύοντας στην διαρκή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι επιτυγχάνουμε την καινοτομία και την ανάπτυξη που επιδιώκουμε.

Αφοσιωμένοι στο όραμα της Parapharm, οι άνθρωποί μας σε κάθε τμήμα του ομίλου διοχετεύουν τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά τους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για τον Όμιλο Parapharm αποτελούν ένα ανεκτίμητο κεφάλαιο.

Στην εταιρεία απασχολούνται 35 συνεργάτες