Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υπηρεσίες

Ο Όμιλος Parapharm αναλαμβάνει την προώθηση και διάθεση φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων στην ελληνική αγορά. Επιπλέον προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics, συσκευασίας και ετικετοποίησης. Έτσι ελέγχουμε την αποθήκευση, συντήρηση, συσκευασία και διακίνηση των προϊόντων που προωθούμε.

 

Προώθηση και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων

Ο Όμιλος Parapharm προωθεί φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα καταξιωμένων εταιρειών στην ελληνική φαρμακευτική αγορά. Αναπτύσσουμε τη στρατηγική marketing που ταιριάζει σε κάθε προϊόν και τη στοχοθετημένη αγορά του. Στόχος μας είναι:

  • Η διείσδυση καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας στην ελληνική αγορά
  • Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στην ιατροφαρμακευτική κοινότητα και το ευρύ κοινό

Για την εφαρμογή της στρατηγικής, αξιοποιούμε ένα έμπειρο δίκτυο πωλήσεων που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Αποτελείται από εμπορικούς αντιπροσώπους και ιατρικούς επισκέπτες με άριστη κατάρτιση και βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς. Συντονισμένα και συστηματικά, επισκέπτονται, ενημερώνουν, εξυπηρετούν και συνεργάζονται με φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, φαρμακευτικούς συνεταιρισμούς, γιατρούς, ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία.

 

Logistics φαρμακευτικού κλάδου

Διαθέτουμε προηγμένη τεχνογνωσία, υποδομές και καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, για  να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες logistics με όλες τις απαιτούμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια της διαδικασίας:

  1. Παραγγελία
  2. Παραλαβή και απογραφή
  3. Αποθήκευση και φύλαξη
  4. Συντήρηση σε ειδικές συνθήκες
  5. Διακίνηση στην ελληνική φαρμακευτική αγορά

Τα προϊόντα αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της Parapharm, που φιλοξενούνται στους υπερσύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας. Όλες οι διαδικασίες που ακολουθούμε συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO 9001 και τα πρότυπα του ελληνικού Υπουργείου Υγείας για τη διακίνηση ιατρικών συσκευών (απόφαση αριθ. Ε3/833).

Από τον Οκτώβριο του 2016 η Parapharm έχει λάβει άδεια χονδρικής πώλησης φαρμάκων και εφαρμόζει την οδηγία και τα πρότυπα του ελληνικού Υπουργείου Υγείας (απόφαση 2013/C343/01) για τις ορθές πρακτικές διανομής φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση.

Η διαχείριση της αποθήκευσης βασίζεται σε ένα προηγμένο και ευέλικτο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης πόρων (ERP). Είναι τεχνικά σχεδιασμένο και διαμορφωμένο για να αποθηκεύει πληροφορίες για κάθε προϊόν: τον αριθμό LOT, την ημερομηνία λήξης και άλλα στοιχεία σχετικά με τις παραγγελίες των προμηθευτών και πελατών μας.

Για τη διαχείριση απογραφής των προϊόντων που χειριζόμαστε ακολουθούμε άριστα προγραμματισμένες διαδικασίες συλλογής. Έτσι πετυχαίνουμε τον αποτελεσματικό καθημερινό έλεγχο των αποθεμάτων μας.

 

Συσκευασία και ετικετοποίηση προϊόντων

Στο κέντρο logistics του Ομίλου Parapharm αναλαμβάνουμε τη συσκευασία και ετικετοποίηση προϊόντων, για να καλύπτουμε και αυτό το φάσμα αναγκών των πελατών μας. Χρησιμοποιούμε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τη συσκευασία και τη σήμανση των προϊόντων με ετικέτες.